Anjel Pána: Láska si vyžaduje každodennú námahu
Anjel Pána: Láska si vyžaduje každodennú námahu

Anjel Pána: Brána do neba je tesná – láska si vyžaduje každodennú námahu Vatikán 25. augusta (RV) „Treba sa usilovať každý deň a po celý deň, aby...

Prameň šťastia nie je v majetku, ale v slúžiacej láske
Prameň šťastia nie je v majetku, ale v slúžiacej láske

Pápež František: Prameň lásky nie je v majetku, ale v slúžiacej láske Vatikán 5. augusta (RV) Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 4. augusta pápež...

Putovanie relikvií sv. Vincenta
Putovanie relikvií sv. Vincenta

Putovanie relikvií sv. Vincenta de paul Už o dva mesiace (26. septembra 2019) sa začne putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul. Kam všade má...

Anjel Pána: Učiť sa od Ježiša stráviť sa bezvýhradne pre druhých
Anjel Pána: Učiť sa od Ježiša stráviť sa bezvýhradne pre druhých

Anjel Pána: Učiť sa od Ježiša stráviť sa bezvýhradne pre druhých Vatikán 7. júla (RV) Naše meno je zapísané v nebi – „Práve radosť z tohto daru...

Posolstvo sv. o. Františka
Posolstvo sv. o. Františka

Posolstvo svätého Otca Františka na 3. svetový deň chudobných Nádej chudobných navždy márna nebude 33. nedeľa Cezročného obdobia 17. november 2019...

festival-radosti-prihlasovanie.jpg
Festival radosti 2019
Gaboltov-put.jpg
Arcidiecézna púť v Gaboltove 2019
Zoslanie Ducha svätého
Zoslanie Ducha svätého

Zoslanie Ducha svätého Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa zdroj: trojica.sk Ježiš zdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len...

Ako ich žehnal, vznášal sa do neba
Ako ich žehnal, vznášal sa do neba

Korunka Božieho Milosrdenstva Lk 24, 46-53 A povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa...

Ja dávam svojim ovciam večný život
Ja dávam svojim ovciam večný život

Ja dávam svojim ovciam večný život IV VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 12 máj 2019 Komentár p. Alberto MAGGI OSM Jn 10, 27-3 Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú...

Korunka Božieho Milosrdenstva
Korunka Božieho Milosrdenstva

Korunka Božieho Milosrdenstva Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš sestre Faustíne vo Vilne 13. – 14. septembra 1935 ako modlitbu na uprosenie...

Ježišova smrteľná úzkosť
Ježišova smrteľná úzkosť

Ježišova Smrteľná úzkosť Požehnaný Ježišu, ktorý zo svojej nesmiernej lásky, aby si premohol tvrdosť našich sŕdc, vylievaš prúd milostí na tých...

Posolstvo sv. o. Františka
Posolstvo sv. o. Františka

Posolstvo sv. o. Františka „Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8,19) Drahí bratia a sestry, Boh prostredníctvom matky...

Modlitba na pôstnu dobu
Modlitba na pôstnu dobu

Milosrdný Otče, odovzdávam ti čas pôstnej doby a prosím o milosť Ducha Svätého, aby ma viedol a vťahoval moje srdce do modlitby. Aby mi dával silu...

Štefan Pongrác
Štefan Pongrác

Štefan Pongrác Košický mučeník Štefan Pongrác sa narodil v roku 1583 v Alvinici na území dnešného Rumunska. Pochádzal zo šľachtického rodu...

27. Svetový deň chorých
27. Svetový deň chorých

Posolstvo sv. o. Františka na 27. Svetový deň chorých 2019 Drahí bratia a sestry, „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10, 8). To sú slová...

Marek Križin
Marek Križin

Marek Križin Košický mučeník Jeho meno sa odvádza od chorvátskeho mesta Križevci (severovýchodne od Záhrebu) kde sa Marek narodil v roku 1588...

Kto sú traja košickí mučeníci?
Kto sú traja košickí mučeníci?

Kto sú traja košickí mučeníci? Koncom 16. storočia význam Košíc stále rástol. Stali sa strediskom obchodného a spoločenského života východného...