KONTAKT

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Jána Krstiteľa
Trhovište 402, 072 04 Trhovište

Tel. č.: 056/64 78 526
trhoviste@abuke.sk
www.faratrhoviste.sk
IBAN SK21 0900 0000 0000 9101 6568

KŇAZI VO FARNOSTI

SPRÁVCA FARNOSTI
PaeDr. ThLic. Ján DULIN

KAPLÁN VO FARNOSTI
Dp. Marek Vajs