SVIATOSŤ ZMIERENIA

ZMIERENIE S BOHOM

SVÄTÁ SPOVEĎ

CIEĽ A ÚČINOK

Cieľom a účinkom tejto sviatosti je zmierenie s Bohom. U tých, čo prijímajú sviatosť pokánia so skrúšeným srdcom a s nábožnosťou, „zvyčajne zavládne pokoj a spokojnosť svedomia spolu so silnou duchovnou útechou“. ­ Sviatosť zmierenia s Bohom spôsobuje totiž pravé „duchovné vzkriesenie“, prinavracia dôstojnosť a dobrá života Božích detí, z ktorých najvzácnejším je priateľstvo s Bohom.

Kristus ustanovil sviatosť pokánia pre všetkých hriešnych členov svojej Cirkvi, predovšetkým pre tých, ktorí po krste upadli do ťažkého hriechu, a tak stratili krstnú milosť. Sviatosť pokánia im ponúka novú možnosť obrátiť sa a znovu získať milosť.

SPOVEDNÉ ZRKADLO

Spovedné zrkadlo na prípravu k sviatosti zmierenia si môžete stiahnuť tu.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

PRIEBEH

PRIVÍTANIE
Kajúcnik: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen“
Kňaz: „Pán nech je v Tvojom srdci, aby si skrúšene vyznal svoje hriechy.“ (alebo iné povzbudenie)

VYZNANIE HRIECHOV A PRIJATIE ÚKONU POKÁNIA
Treba spomenúť, kedy som bol/a na poslednej svätej spovedi.
Vyznanie hriechov kňazovi tvorí podstatnú časť sviatosti pokánia. Treba, aby kajúcnici pri spovedi vyznali všetky smrteľné hriechy, ktorých sú si vedomí po dôkladnom spytovaní svedomia, aj keby boli veľmi skryté.

Kajúcnik: „Spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný otče, že som od poslednej spovede spáchal tieto hriechy:“
Potom treba vyznať hriechy.
Nakoniec: „Na viac hriechov sa už nepamätám.“
Kňaz potom dá kajúcnikovi skutok pokánia a prípadne poučenie.

MODLITBA KAJÚCNIKA
Kňaz vyzve: „Oľutuj svoje hriechy.“
Kajúcnik: „Bože môj, celým srdcom Ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som Ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.“ (alebo inými slovami)

ROZHREŠENIE
Kňaz: „Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou Cirkvi udelí odpustenie a pokoj. A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov, v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.“
Kajúcnik: „Amen“

POĎAKOVANIE A PREPUSTENIE
Kňaz: „Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý.“
Kajúcnik: „Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“
Kňaz: „Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choď v pokoji.“

DUCHOVNÉ ÚČINKY

SVIATOSTI POKÁNIA

Zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik znovu získava milosť a zmierenie s Cirkvou
Odpustenie večného trestu, ktorý si človek zaslúžil za smrteľné hriechy
Odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami hriechov
Pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha
Vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.