1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské.
Mt 19, 14

SVIATOSTI A VIEROUKA

Stručná charakteristika

Modlitba v živote kresťana

Doteraz sme už prebrali celé Desatoro, povedali sme si čo sú sviatosti všeobecne a ako sa delia, prebrali sme tiež všetky sviatosti jednotlivo. Deti by už mali vedieť vymenovať 10 Božích prikázaní a veľmi stručne opísať jednotlivé prikázania, ako aj vysvetliť čo sú sviatosti, ako sa delia a stručne charakterizovať jednotlivé sviatosti. Tiež by mali vedieť naspamäť vyznať vieru a vymenovať šesť hlavných právd. Prešli sme si aj jednotlivé časti Apoštolského vyznania viery, aby sme vedeli čo tieto časti znamenajú. V tejto poslednej téme sa budem venovať modlitbe veriaceho človeka, aby sme chápali význam modlitby pre náš život.

Podklady si môžete stiahnuť tu.