1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské.
Mt 19, 14

SVIATOSTI

Stručná charakteristika

Krst, birmovanie, eucharistia

Doteraz sme už prebrali celé Desatoro. Deti by už mali vedieť vymenovať 10 Božích prikázaní a veľmi stručne opísať jednotlivé prikázania. Teraz budeme pokračovať sviatosťami. V tejto katechéze všeobecne vysvetlím čo sú sviatosti, ako na človeka účinkujú, koľko ich je, ktoré sú to a ako sa rozdeľujú. Okrem toho si stručne preberieme aj prvé tri iniciačne sviatosti, krst, birmovanie a sviatosť oltárnu.

Podklady si môžete stiahnuť tu.