DUCHOVNÁ SPRÁVA

Bola prerušená za protentantizmu. Spočiatku sú známe len ojedinelé mená farárov. Pri menách do polovice 19. storočia chýbajú stále ďalšie údaje.

SPRÁVCOVIA FARNOSTI

KAPLÁNI VO FARNOSTI

JÁN DULIN

1. 7. 2010 – Súčasnosť

Narodený 15. 7. 1976 Prešov
Vysviacka 16. 6. 2001 Košice

JOZEF ELIAŠ

2015 – Súčasnosť

JOZEF DUDIČ

1. 7. 1997 – 30. 6. 2010

Narodený 29. 10. 1966
Vysviacka 17. 6. 1990

PETER JANO

2010 – 2015

Narodený 14. 7. 1984 Prešov
Vysviacka 19. 6. 2010 Košice

ŠTEFAN PRISTAŠ

1. 7. 1990 – 30. 6. 1997

Narodený 6. 9. 1950
Vysviacka 9. 6. 1973

PETER DZIELAWSKI

2007 – 2010

Narodený 6. 10. 1980 Trebišov
Vysviacka 17. 6. 2006 Košice

VINCENT BURDA

1. 7. 1987 – 30. 6. 1990

Narodený 10. 9. 1951
Vysviacka 8. 6. 1974

JÁN HUDÁK

2005 – 2007

Narodený 2. 5. 1980 Košice
Vysviacka 18. 6. 2005 Košice

VLADIMÍR BUBLÁK

1. 10. 1972 – 30. 6. 1987

Narodený 24. 11. 1934
Vysviacka 26. 6. 1960

RADOSLAV KRENICKÝ

2003 – 2005

Narodený 19. 1. 1977 Ďačov
Vysviacka 14. 6. 2003 Košice

MATEJ BOROVSKÝ

15. 6. 1959 – 30. 9. 1972

Narodený 20. 2. 1920
Vysviacka 17. 6. 1945

ĽUBOŠ DRAGANOVSKÝ

2002 – 2003

Vysviacka 17. 6. 2000 Košice

JÁN PÁL

1. 12. 1945 – 15. 6. 1959

Narodený 22. 7. 1914
Vysviacka 19. 6. 1938

MARTIN TALNAGI

2002

Narodený 3. 8. 1976 Michalovce
Vysviacka 15. 6. 2002 Košice

VOJTECH JUHÁZS

ADMINISTROVAL KAPLÁN

August 1945 – 30. 11. 1945

Narodený 9. 4. 1921
Vysviacka 31. 3. 1945

JOZEF KOZÁK

2001 – 2002

Narodený 16. 12. 1975 Kračúnovce
Vysviacka 16. 6. 2001 Košice

JÁN ZBOJOVSKÝ

ADMINISTROVAL KAPLÁN

25. 2. 1945 – august 1945

Narodený 8. 8. 1915
Vysviacka 15. 6. 1941

DUŠAN NEMEC

1999 – 2001

Narodený 22. 5. 1974 Prešov
Vysviacka 19. 6. 1999 Prešov

Msgr. ĽUDOVÍT KRIŠTOF

Marec 1908 – 19. 2. 1945

Narodený 24. 2. 1880 Prešov
Vysviacka 25. 6. 1902

ŠTEFAN BARTKO

1998 – 1999

Narodený 11. 7. 1972 Prešov
Vysviacka 21. 6. 1997 Prešov

MELICHAR KAPOSSY

1857 – 15. 4. 1907

Narodený 24. 10. 1824
Vysviacka 4. 6. 1848

VINCENT DRÁB

1997 – 1998

Narodený 26. 3. 1969 Belá nad Cirochou
Vysviacka 22. 6. 1997 Belá nad Cirochou

JÁN KOVÁČ

1817 – 1857

JURAJ ŠEMEŠY

1810 – 1817

JOZEF URŠULÍK

1801 – 1810

MICHAL SÁTORY

1800 – 1801

FRANTIŠEK VELBASKÝ

1775 – 1800

JURAJ MUŠINSKÝ

1772 – 1774

LADISLAV NÁTAFALUSSY

1765 – 1771

JÁN KOŠÍK

1761 – 1765

ŠEBASTIÁN AUGUSTINI

1735 – 1761

Zaviedol farské matriky

V TRHOVIŠTI I ŠIRŠOM OKOLÍ PÔSOBILI KŇAZI ZO SPOLOČNOSTI JEŽIŠOVEJ

1728 – 1732

Boli splnomocnení vysluhovať všetky sviatosti, vyučovať, katechizovať ako miestni farári

MENOM NEUVEDENÝ FARÁR Z TRHOVIŠŤA

1560– 1561

Prítomný na celocirkevnom uhorskom sneme v Trnave v uvedených rokoch

MATEJ

1531 – 1551

ŠEBASTIÁN THENKY

1493 – 1496

JURAJ

Okolo roku 1447

THICA

AJ TYCA

1332 – 1337

SPRÁVCOVIA FARNOSTI

MAREK VARGA

1. 7. 2023 – súčasnosť

JÁN DULIN

1. 7. 2010 – 30. 6. 2023

Narodený 15. 7. 1976 Prešov
Vysviacka 16. 6. 2001 Košice

JOZEF DUDIČ

1. 7. 1997 – 30. 6. 2010

Narodený 29. 10. 1966
Vysviacka 17. 6. 1990

ŠTEFAN PRISTAŠ

1. 7. 1990 – 30. 6. 1997

Narodený 6. 9. 1950
Vysviacka 9. 6. 1973

VINCENT BURDA

1. 7. 1987 – 30. 6. 1990

Narodený 10. 9. 1951
Vysviacka 8. 6. 1974

VLADIMÍR BUBLÁK

1. 10. 1972 – 30. 6. 1987

Narodený 24. 11. 1934
Vysviacka 26. 6. 1960

MATEJ BOROVSKÝ

15. 6. 1959 – 30. 9. 1972

Narodený 20. 2. 1920
Vysviacka 17. 6. 1945

JÁN PÁL

1. 12. 1945 – 15. 6. 1959

Narodený 22. 7. 1914
Vysviacka 19. 6. 1938

VOJTECH JUHÁZS

ADMINISTROVAL KAPLÁN

August 1945 – 30. 11. 1945

Narodený 9. 4. 1921
Vysviacka 31. 3. 1945

JÁN ZBOJOVSKÝ

ADMINISTROVAL KAPLÁN

25. 2. 1945 – august 1945

Narodený 8. 8. 1915
Vysviacka 15. 6. 1941

Msgr. ĽUDOVÍT KRIŠTOF

Marec 1908 – 19. 2. 1945

Narodený 24. 2. 1880 Prešov
Vysviacka 25. 6. 1902

MELICHAR KAPOSSY

1857 – 15. 4. 1907

Narodený 24. 10. 1824
Vysviacka 4. 6. 1848

JÁN KOVÁČ

1817 – 1857

JURAJ ŠEMEŠY

1810 – 1817

JOZEF URŠULÍK

1801 – 1810

MICHAL SÁTORY

1800 – 1801

FRANTIŠEK VELBASKÝ

1775 – 1800

JURAJ MUŠINSKÝ

1772 – 1774

LADISLAV NÁTAFALUSSY

1765 – 1771

JÁN KOŠÍK

1761 – 1765

ŠEBASTIÁN AUGUSTINI

1735 – 1761

Zaviedol farské matriky

V TRHOVIŠTI I ŠIRŠOM OKOLÍ PÔSOBILI KŇAZI ZO SPOLOČNOSTI JEŽIŠOVEJ

1728 – 1732

Boli splnomocnení vysluhovať všetky sviatosti, vyučovať, katechizovať ako miestni farári

MENOM NEUVEDENÝ FARÁR Z TRHOVIŠŤA

1560– 1561

Prítomný na celocirkevnom uhorskom sneme v Trnave v uvedených rokoch

MATEJ

1531 – 1551

ŠEBASTIÁN THENKY

1493 – 1496

JURAJ

Okolo roku 1447

THICA

AJ TYCA

1332 – 1337

KAPLÁNI VO FARNOSTI

JÁN PČOLINSKÝ

2022 – súčasnosť

MAREK VAJS

2019 – 2022

JOZEF FUŇAK

2017 – 2019

JOZEF ELIAŠ

2015 – 2017

PETER JANO

2010 – 2015

Narodený 14. 7. 1984 Prešov
Vysviacka 19. 6. 2010 Košice

PETER DZIELAWSKI

2007 – 2010

Narodený 6. 10. 1980 Trebišov
Vysviacka 17. 6. 2006 Košice

JÁN HUDÁK

2005 – 2007

Narodený 2. 5. 1980 Košice
Vysviacka 18. 6. 2005 Košice

RADOSLAV KRENICKÝ

2003 – 2005

Narodený 19. 1. 1977 Ďačov
Vysviacka 14. 6. 2003 Košice

ĽUBOŠ DRAGANOVSKÝ

2002 – 2003

Vysviacka 17. 6. 2000 Košice

MARTIN TALNAGI

2002

Narodený 3. 8. 1976 Michalovce
Vysviacka 15. 6. 2002 Košice

JOZEF KOZÁK

2001 – 2002

Narodený 16. 12. 1975 Kračúnovce
Vysviacka 16. 6. 2001 Košice

DUŠAN NEMEC

1999 – 2001

Narodený 22. 5. 1974 Prešov
Vysviacka 19. 6. 1999 Prešov

ŠTEFAN BARTKO

1998 – 1999

Narodený 11. 7. 1972 Prešov
Vysviacka 21. 6. 1997 Prešov

VINCENT DRÁB

1997 – 1998

Narodený 26. 3. 1969 Belá nad Cirochou
Vysviacka 22. 6. 1997 Belá nad Cirochou

KAPLÁNI VO FARNOSTI