AKTUÁLNY PROGRAM BOHOSLUŽIEB

NA TENTO TÝŽDEŇ

Sv. omše budú odslúžené neverejným spôsobom.

Dátumy sú prispôsobené okolnostiam.
Miesto konania sv. omše nie je viazané na príslušný kostol.
Názov dediny je daný iba kvôli jasnosti úmyslov.

OZNAMY

Spoločná predveľkonočná spoveď tohto roku nebude.
V nutných prípadoch je možná sv. zmierenia individuálne
vo vonkajších priestoroch pred kostolom pri zachovaní hygienických podmienok.
Túto možnosť treba konzultovať s farským úradom.

Taktiež nebude spoveď prvopiatkových a ostatných,
ktorá je zvyčajne pred Veľkou nocou.

Slávnosť 1. sv. prijímania v plánovanom dátume v máji sa neuskutoční.
Slávnosť sa prekladá na neurčito. Náhradný termín budeme konzultovať s rodičmi.

Prosíme tých, ktorí majú naplánovaný dátum sv. manželstva,
aby komunikovali (email, telefón) s farským úradom
o danom priebehu a možnostiach slávenia.

Požehnanie veľkonočných jedál tohto roku sa neuskutoční.
Nakoľko v tomto čase naše kostoly zostali bez akéhokoľvek príjmu,
a faktúry za energie treba platiť, Vás prosíme, nakoľko môžte,
o milodary na kostoly vo farnosti. Milodar môžete poslať na účet farnosti
a do poznámky pridať názov príslušného kostola. Ďakujeme vopred.

Obrady Veľkonočného trojdnia sa budú sláviť vo farskom kostole v Trhovišti
v daných časoch neverejným spôsobom. Pozývame Vás, aby ste sa s nami – kňazmi
duchovne spojili a slávili ich. Každý deň slávime sv. omše a modlíme sa za farnosť.

Všetky informácie stále aktualizujeme na web stránke farnosti, kde tiež nájdete texty na prežívanie obradov.