AKTUÁLNY PROGRAM VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

NA TENTO TÝŽDEŇ

OZNAMY

farnosti

Milodary na kostol:
Dávid Sliško 40 €
r. Lišková 100 €
r. Kohútová 100 €

Pozývame Vás na farský výlet 3. júla do Bojníc.
Cena autobusu 23 €, prihlasovanie a viac informácií na stránke farnosti.
Pri včasnom prihlásení vstup na hrad zdarma.

V Dóme sv. Alžbety v Košiciach sa uskutočnia diakonské a kňazské vysviacky v piatok a v sobotu.

V piatok počas detskej sv. omše budeme mať zapožičané relikvie sv. Hyacinty a Františka.

Odpustová slávnosť v Trhovišti bude 23. júna o 10.30 h.

Pozývame všetky deti a rodičov na detské sv. omše v Trhovišti.
Každý piatok začneme sv. omšu spoločnou modlitbou o 17.30.

INFORMÁCIE
FARNOSTI

Farská kancelária
Využívajte, prosím, prednostne telefonický a elektronický kontakt.

Kontakt: tel.: 056/64 78 526
Email:
trhoviste@abuke.sk
www. faratrhoviste.sk

Úradné hodiny: utorok a piatok: 16.00 – 17.00 hod.

Milodary na kostoly:
IBAN SK21 0900 0000 0000 9101 6568, poznámka: obec, darca – meno. Ďakujeme.

Pán Boh zaplať.

Voľné úmysly na sv. omše
Kto chce obetovať, tak nech zavolá alebo napíše na farský email