AKTUÁLNY PROGRAM BOHOSLUŽIEB

NA TENTO TÝŽDEŇ

OZNAMY
NAŠEJ FARNOSTI

Sviatosť zmierenia
stále pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele