AKTUÁLNY PROGRAM VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

NA TENTO TÝŽDEŇ

SV. OMŠE V REŽIME OP

max. 100 osôb v kostole

STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Trhovište, 21. január o 17.30 hod.

COVID SEMAFOR

Od 12. januára 2022

Sv. zmierenia bude vysluhovaná v režime OTP.  Pozývame k sviatosti zmierenia.

SV. OMŠE V REŽIME OP (očkovaní a prekonaní do 180 dní), účastníci majú prekryté
horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom.

Maximálna kapacita v kostoloch je 100 osôb. Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass.

Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.

Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.

OZNAMY NAŠEJ
FARNOSTI

Farská kancelária
Vzhľadom k pretrvávajúcim hygienickým opatreniam prosíme,
aby ste využívali prednostne telefonický a elektronický kontakt.

Kontakt: tel.: 056/64 78 526
Email:
trhoviste@abuke.sk
www. faratrhoviste.sk

Úradné hodiny: utorok a piatok: 16.00 – 17.00 hod.

Nakoľko znova  sú zatvorené kostoly, chceme vás veľmi poprosiť o milodary na energie kostolov:
IBAN SK21 0900 0000 0000 9101 6568, poznámka: obec, darca – meno. Ďakujeme.

Pán Boh zaplať za milodary.

Voľné úmysly na sv. omše
Kto chce obetovať, tak nech zavolá alebo napíše na farský email