AKTUÁLNY PROGRAM VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

NA TENTO TÝŽDEŇ

SV. OMŠE

podmienky

Sv. omše:

  • za stanovených epidemických opatrení (rúško, dezinfekcia, atď.)
  • v sobotu večer sv. omša pre seniorov, prosíme vybrať si iba jednu nedeľnú sv. omšu
  • počet osôb v kostole je limitovaný, ostatní využite priestor vonku pri kostole. Prosíme o pochopenie.

Sv. zmierenia
od pondelka do piatku pol hodiny pred sv. omšou

OZNAMY NAŠEJ
FARNOSTI

od 03. 05. 2021

Farská kancelária
Vzhľadom k pretrvávajúcim hygienickým opatreniam prosíme,
aby ste využívali prednostne telefonický a elektronický kontakt.

Kontakt: tel.: 056/64 78 526
Email:
trhoviste@abuke.sk
www. faratrhoviste.sk

Príprava na 1. sv. prijímanie
Prosíme rodičov, aby priebežne sledovali informácie v okienku
1. sv. prijímanie.

Aj v tomto čase Vás chceme poprosiť o milodary na kostoly.
Prispieť môžete na účet farnosti s poznámkou daného kostola.
IBAN: SK21 0900 0000 0000 9101 6568. Vopred ďakujeme.

Modlitba sv. ruženca a litánií spolu so sv. Otcom
Za ukončenie pandémie, spolu s úmyslami na jednotlivé dni v máji

Voľné úmysly na sv. omše
Kto chce obetovať, tak nech zavolá alebo napíše na farský email tieto údaje:
1. Obec, 2. Úmysel (Napr. zdr. Peter, alebo + Peter),
3. Štipendium osobne až po otvorení kostolov.

Milodary
Trhovište

rod. Hrešková – 50 €
rod. Vaľková – 50 €