AKTUÁLNY PROGRAM VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

NA TENTO TÝŽDEŇ

OZNAMY

farnosti

Štvrtok večer o 19.00 h budú v Prešove modlitby bratov z Taize.
Kto by mal záujem sa zúčastniť nech kontaktuje p. farára.

V sobotu o 14.00 h sa uskutočnia na fare veľkonočné tvorivé dielne (tavná pištoľ odporúčaná)

V piatok 22. 3. sa uskutoční extrémna krížová cesta (30 km), začiatok v MI. Bližie info ekc.sk/michalovce.

INFORMÁCIE
FARNOSTI

Farská kancelária
Vzhľadom k pretrvávajúcim hygienickým opatreniam prosíme,
aby ste využívali prednostne telefonický a elektronický kontakt.

Kontakt: tel.: 056/64 78 526
Email:
trhoviste@abuke.sk
www. faratrhoviste.sk

Úradné hodiny: utorok a piatok: 16.00 – 17.00 hod.

Milodary na kostoly:
IBAN SK21 0900 0000 0000 9101 6568, poznámka: obec, darca – meno. Ďakujeme.

Trhovište
rod. Slišková 50 €

Moravany:
Bohuš Kozma 100 €

Pán Boh zaplať.

Voľné úmysly na sv. omše
Kto chce obetovať, tak nech zavolá alebo napíše na farský email