AKTUÁLNY PROGRAM VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

NA TENTO TÝŽDEŇ

STRETNUTIE RODIČOV A PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

Trhovište, piatok 22. 10. 2021 o 18.00 hod.

SV. OMŠE

podmienky

Sv. omše:
za stanovených epidemických opatrení (rúško, dezinfekcia, atď.)

Sv. zmierenia
od pondelka do piatku pol hodiny pred sv. omšou

OZNAMY NAŠEJ
FARNOSTI

od 5. 07. 2021

Farská kancelária
Vzhľadom k pretrvávajúcim hygienickým opatreniam prosíme,
aby ste využívali prednostne telefonický a elektronický kontakt.

Kontakt: tel.: 056/64 78 526
Email:
trhoviste@abuke.sk
www. faratrhoviste.sk

Úradné hodiny: utorok a piatok: 16.00 – 17.00 hod.

Aj v tomto čase Vás chceme poprosiť o milodary na kostoly.
Prispieť môžete na účet farnosti s poznámkou daného kostola.
IBAN: SK21 0900 0000 0000 9101 6568. Vopred ďakujeme.

Voľné úmysly na sv. omše
Kto chce obetovať, tak nech zavolá alebo napíše na farský email