AKTUÁLNY PROGRAM BOHOSLUŽIEB

NA TENTO TÝŽDEŇ

OZNAMY
NAŠEJ FARNOSTI

Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, procesie,
farské stretnutia sa nekonajú s väčším počtom ako šesť osôb vrátane celebranta.

Farský kostol zostane otvorený iba pre súkromnú modlitbu.

Kňazi slúžia súkromne sväté omše na dohodnuté úmysly.

Krst, sobáš a pohrebné obrady môžu byť vykonávané s tým,
že platí obmedzenie 1 osoba na 15 m2 v interiéri,
v exteriéri nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy.

AKTUÁLNE USMERNENIA
K SLÁVENIU SV. OMŠÍ

Sv. omše
Kňazi slúžia sv. omše neverejným spôsobom,
nakoľko dvaja kňazi z dekanátu sú hospitalizovaní v nemocnici.

Nedeľná farská sv. omša v Trhovišti
pravidelne o 9.00 hod.

Súkromná modlitba
Farský kostol v Trhovišti bude otvorený pre súkromnú modlitbu
v nedeľu 10.00 – 12.00 hod.

Farská kancelária
Po dohode s kňazom v utorok a piatok v čase 16.00 – 17.00 hod.
Vzhľadom k pretrvávajúcim hygienickým opatreniam prosíme,
aby ste využívali prednostne telefonický a elektronický kontakt.

Kontakt: tel.: 056/64 78 526
Email:
trhoviste@abuke.sk
www. faratrhoviste.sk

Príprava na 1. sv. prijímanie
Prosíme rodičov, aby individuálne prešli danú tému s dieťaťom
a naučili sa dané vedomosti. Všetky informácie budeme aktualizovať
na webovej stránke farnosti.

Ohlášky Lučkovce, Moravany
sv. manželstva chce prijať Michal Kužma, bývajúci v Lučkovciach
a Jana Čeklovská, bývajúca v Moravanoch.

Ohlášky Trhovište
sv. manželstva chce prijať Ján Sciranka, bývajúci v Trhovišti
a Jolana Borovská, bývajúca v Nižnom Žipove.

Úmysly na sv. omše
Vo všetkých dedinách máme voľné úmysly sv. omší.
Kto by chcel obetovať na sv. omšu, prosím nech nás kontaktuje
telefonicky alebo elektronicky.

Aj v tomto čase Vás chceme poprosiť o milodary na kostoly.
Prispieť môžete na účet farnosti s poznámkou daného kostola.
IBAN: SK21 0900 0000 0000 9101 6568. Vopred ďakujeme.