AKTUÁLNY PROGRAM VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

NA TENTO TÝŽDEŇ

NAJBLIŽŠIE
UDALOSTI

farnosti

Sv. zmierenia chorých – streda, 1. február 2023 o 9.00 h

Sv. pomazania chorých

  • 1. môže ju prijať každý, kto dovŕšil 60-ty rok veku života
  • alebo sa nachádza v ťažkom zdravotnom stave
  • prijímateľ sviatosti má byť v stave posväcujúcej milosti (sv. spoveď)

Stretnutie birmovancov – Trhovište, piatok 3. február o 18.00 h

Stretnutie miništrantov – Trhovište, sobota 4. február o 10.00 h

Teologický večer – Trhovište, nedeľa 19. február, 15.30 h

INFORMÁCIE
FARNOSTI

Farská kancelária
Vzhľadom k pretrvávajúcim hygienickým opatreniam prosíme,
aby ste využívali prednostne telefonický a elektronický kontakt.

Kontakt: tel.: 056/64 78 526
Email:
trhoviste@abuke.sk
www. faratrhoviste.sk

Úradné hodiny: utorok a piatok: 16.00 – 17.00 hod.

Milodary na kostoly:
IBAN SK21 0900 0000 0000 9101 6568, poznámka: obec, darca – meno. Ďakujeme.

Pán Boh zaplať.

Voľné úmysly na sv. omše
Kto chce obetovať, tak nech zavolá alebo napíše na farský email

OZNAMY

Kurzy snúbencov v Michalovciach 2023
27. – 28. január
17. – 18. február
15. – 16. september
Kurz začína v piatok večer od 19.00 h
a pokračuje v sobotu dopoludnia od 9.00 h.
Rezervácia telefonicky v úradných hodinách
farnosti Michalovce – mesto, mesiac vopred.

Slávnosť sv. birmovania – Michalovce, farský kostol
v sobotu, 29. apríla 2023 o 10.00 h

Slávnosť 1. sv. prijímania – Trhovište, farský kostol
v nedeľu, 7. mája 2023