AKTUÁLNY PROGRAM NEVEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

NA TENTO TÝŽDEŇ

INFORMÁCIE

Farská kancelária
Vzhľadom k pretrvávajúcim hygienickým opatreniam prosíme,
aby ste využívali prednostne telefonický a elektronický kontakt.

Kontakt: tel.: 056/64 78 526
Email:
trhoviste@abuke.sk
www. faratrhoviste.sk

Úmysly na sv. omše
Vo všetkých dedinách máme voľné úmysly sv. omší.

Aj v tomto čase Vás chceme poprosiť o milodary na kostol.
Prispieť na kostol môžete na účet farnosti s poznámkou daného kostola.
IBAN: SK21 0900 0000 0000 9101 6568. Vopred ďakujeme.