AKTUÁLNY PROGRAM BOHOSLUŽIEB

NA TENTO TÝŽDEŇ

OZNAMY
NAŠEJ FARNOSTI

Sviatosť zmierenia – nebude už „klasická“ prvopiatková spoločná sv. spoveď.
Ale budeme vysluhovať sviatosť zmierenia stále pol hodiny pred každou sv. omšou,
okrem nedele, vonku pred kostolom. Prosíme, aby ste využili priestor celého mesiaca,
rešpektovali hygienické predpisy a boli struční.

Máme voľné úmysly sv. omší.
Prosíme, aby ste napísali na obálku: 1. Dedinu , 2. Úmysel sv. omše.

Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí
Trhovište, piatok (29. máj 2020) o 18.00 hod.

USMERNENIA

Prosíme o dodržiavanie hygienických podmienok – nové podmienky zverejnené
v stredu sa nedotýkajú kostolov. Preto je potrebné: rúško- počas celej sv. omše,
aj počas čítaní. Kňaz ma stále rúško; dezinfekcia rúk – túto povinnosť má každý
pred vstupom do kostola; 2-metrové odstupy; v interiéri kostolov sú presne
určené miesta na sedenie; v sakristii je miesto iba pre kňaza a kostolníka,
a na prípravu miništrantov.

Je čas pandémie, nie zvyčajné obdobie. Ide o verejné zdravie, nie súkromný
pohľad. Osobné názory si nechajme na doma. Prosíme o dodržiavanie
hygienických opatrení. Prípadnú pokutu 20 000 eur budeme
adresovať na porušovateľa.

MILODARY
NA KOSTOL

Trhovište – kostol:
Nováková – 10 €

Pán Boh zaplať.