AKTUÁLNY PROGRAM VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

NA TENTO TÝŽDEŇ

OZNAMY

farnosti

9 prvých piatkov
Okrem prvoprijímajúcich detí pozývame aj ostatné deti
k 9. prvým piatkom. Budú zberať špeciálne nálepky.
Kto by ešte mal záujem, nech sa nahlási u p. kaplána.

INFORMÁCIE
FARNOSTI

Farská kancelária
Vzhľadom k pretrvávajúcim hygienickým opatreniam prosíme,
aby ste využívali prednostne telefonický a elektronický kontakt.

Kontakt: tel.: 056/64 78 526
Email:
trhoviste@abuke.sk
www. faratrhoviste.sk

Úradné hodiny: utorok a piatok: 16.00 – 17.00 hod.

Milodary na kostoly:
IBAN SK21 0900 0000 0000 9101 6568, poznámka: obec, darca – meno. Ďakujeme.

Pán Boh zaplať.

Voľné úmysly na sv. omše
Kto chce obetovať, tak nech zavolá alebo napíše na farský email

NAJBLIŽŠIE
UDALOSTI

Kurzy snúbencov v Michalovciach 2023
27. – 28. január
17. – 18. február
15. – 16. september
Kurz začína v piatok večer od 19.00 h
a pokračuje v sobotu dopoludnia od 9.00 h.
Rezervácia telefonicky v úradných hodinách
farnosti Michalovce – mesto, mesiac vopred.