BULLETIN

Farský dvojtýždenník, v ktorom nájdete oznamy i užitočné informácie z diania vo farnosti.

2019
 • 11_2019 | Zoslanie Ducha svätého

 • 10_2019 | Ako ich žehnal, vznášal sa do neba

 • 09_2019 | Ja dávam svojim ovciam večný život

 • 08_2019 | Korunka Božieho Milosrdenstva

 • 07_2019 | Ježišova smrteľná úzkosť v Getsemanskej záhrade

 • 06_2019 | Posolstvo sv. o. Františka na pôstne obdobie 2019

 • 05_2019 | 40 modlitebných úmyslov x 40 dní pôstneho obdobia

 • 04_2019 | Štefan Pongrác

 • 03_2019 | Posolstvo sv. o. Františka na 27. Svetový deň chorých 2019

 • 02_2019 | Marek Križin

 • 01_2019 | Kto sú košickí mučeníci?

2018
 • 17_2018 | Bohu nie je nič nemožné

 • 16_2018 | Prebieha advent – čas duchovnej prípravy a pokánia na Vianoce

 • 15_2018 | 33. nedeľa cez rok – syn človeka zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta

 • 14_2018 | Spomienka na všetkých zosnulých

 • 13_2018 | Prikázaný sviatok, slávnosť Všetkých svätých

 • 12_2018 | Blahorečenie Anky Kolesárovej

 • 10_2018 | Duch pravdy vás uvedie do celej pravdy II.

 • 09_2018 | Duch pravdy vás uvedie do celej pravdy

 • 08_2018 | Nanebovstúpenie Pána

 • 07_2018 | Spása

 • 06_2018 | Má vstať z mŕtvych

 • 05_2018 | Pôst

 • 04_2018 | Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v SR

 • 03_2018 | Posolstvo sv. o. Františka na 26. svetový deň chorých časť II.

 • 02_2018 | Posolstvo sv. o. Františka na 26. svetový deň chorých

 • 01_2018 | Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2018

2017
 • 14_2017 | Ruženec je najkratšou cestou k modlitbe srdcom

 • 13_2017 | Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?

 • 12_2017 | Jozef Fuňak

 • 11_2017 | Ján Krstiteľ

 • 10_2017 | Poprosím otca a on vám dá iného tešiteľa

 • 09_2017 | 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

 • 08_2017 | Zasvätenie Farnosti Trhovište Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

 • 07_2017 | Hosanna! Či ukrižuj ho!

 • 06_2017 | Posolstvo sv. otca Františka na pôstne obdobie 2017

 • 05_2017 | O kresťanskom pôste

 • 04_2017 | Nebuďte ustarostení o zajtrajšok

 • 03_2017 | Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho

 • 02_2017 | Krst Pána II.

 • 01_2017 | Krst Pána