Najnovšie články

Čo dnes čítať

Zoslanie Ducha svätého
Zoslanie Ducha svätého

Zoslanie Ducha svätého Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa zdroj: trojica.sk Ježiš zdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len...

Ako ich žehnal, vznášal sa do neba
Ako ich žehnal, vznášal sa do neba

Korunka Božieho Milosrdenstva Lk 24, 46-53 A povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa...

Ja dávam svojim ovciam večný život
Ja dávam svojim ovciam večný život

Ja dávam svojim ovciam večný život IV VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 12 máj 2019 Komentár p. Alberto MAGGI OSM Jn 10, 27-3 Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú...

Korunka Božieho Milosrdenstva
Korunka Božieho Milosrdenstva

Korunka Božieho Milosrdenstva Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš sestre Faustíne vo Vilne 13. – 14. septembra 1935 ako modlitbu na uprosenie...

Ježišova smrteľná úzkosť
Ježišova smrteľná úzkosť

Ježišova Smrteľná úzkosť Požehnaný Ježišu, ktorý zo svojej nesmiernej lásky, aby si premohol tvrdosť našich sŕdc, vylievaš prúd milostí na tých...

Posolstvo sv. o. Františka
Posolstvo sv. o. Františka

Posolstvo sv. o. Františka „Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8,19) Drahí bratia a sestry, Boh prostredníctvom matky...