9 PRVÝCH PIATKOV Previous item DOD v kňazskom seminári Next item VÝLET BA-VIEDEŇ

9 prvých piatkov

Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení prostredníctvom Sv. Margita Mária Alacoque tým,
ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe
pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci. Najväčším prisľúbením je,
že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote pobožnosť
dobre vykoná. Ak prerušíš deväťmesačnú pobožnosť, je lepšie začať ju odznova.
Nakoľko sme slabí ľudia a nemáme istotu, či sme podmienky naozaj verne zachovali,
možno si túto pobožnosť vykonať v živote aj viackrát.

Podmienky sú:

  1. Ísť na prvý piatok na sv. prijímanie a obetovať ho na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.
  2. Ísť na sv. spoveď v niektorý deň pred prvým piatkom (alebo priamo na prvý piatok) a obetovať ju na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.
  3. Pomodliť sa na prvý piatok na úmysel Svätého Otca.
  4. Celý deň sa snažiť vyhnúť hriechu aj všednému (ľahkému).
  5. vo všetkom mať úmysel obetovať celý svoj deň na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.

Dvanásť prisľúbení Božského Srdca pre tých, čo budú uctievať Božské Srdce:

1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.

2. Vnesiem pokoj do ich rodín.

3. Poteším ich v trápeniach.

4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.

5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.

6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.

7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.

8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.

9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.

10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie srdcia.

11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.

12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.