Podmienky pre bohoslužby

Organizátor bohoslužieb je povinný obmedziť túto na individuálnu pastoračnú službu, 

platí od  štvrtka  25 . novembra podľa

261. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí,

§ 4 Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu,
pohrebného obradu a obradu krstu

Pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu,
pohrebného obradu a obradu krstu sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu, 261/2021 V. v. SR
Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 3

b) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým
vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,

c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

d) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,

e) maximálna kapacita hromadného podujatia cirkevných a civilných verzií sobášneho obradu,
či obradu krstu je 6 osôb,

f) organizátor bohoslužieb je povinný obmedziť túto na individuálnu pastoračnú službu