MODLITBY MATIEK Previous item GODZONE TOUR 2022 Next item JUMP ARÉNA KOŠICE – výlet

MODLITBY MATIEK

Drahé priateľky,

som veľmi rada, že vám môžem povedať niečo o Modlitbách matiek.
Istý čas sme spolu s mojou švagrinou Sandrou cítili potrebu modliť sa
odovzdanejšie za svoje deti. Boli sme povolané začať s novou modlitebnou
skupinou, ktorá by sa modlila špeciálne za deti, a pozvať aj iné matky, aby sa k nám pripojili. …

Dostali sme úžasné odpovede a dnes vieme, že táto modlitebná skupina je „Pánova“.
Bolo to veľmi požehnané! Zistili sme, že mnohé matky mali podobné predstavy a pripojili sa k nám!

Je veľmi potešujúce vedieť, že nie sme samy a že ďalšie sa pripájajú
k našim modlitbám na rozličných miestach sveta.

… Je naozaj nevyhnutné zjednotiť sa v modlitbe za naše deti.
…Neobávajte sa, ak nemáte viac matiek, ktoré by sa k vám pripojili – na začiatok stačia dve matky.

S láskou k Ježišovi
Veronica, zakladateľka hnutia MM v Anglicku

 

Aj v našej farnosti by sme rady zhromaždili matky, ktoré sa chcú modliť za svoje deti,
preto pozývame matky každého veku na prvé stretnutie, na ktorom sa záväzne
zapíšete do zoznamu matiek, pre oficiálne vytvorenie modlitebných skupín matiek.

Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 20. 10. 2022 vo farskom kostole v Trhovištiach,
kde Vám v skratke priblížime tieto stretnutia. Zoznamy matiek je možné vytvoriť v každom
kostole filiálok, ktorý je potrebný skompletizovať do nedele  23. 10. 2022.
Tešíme sa na Vašu účasť milé matky!