Svätý Otec František 14. 9. 2021 v Košiciach

Registrácia na stretnutie so Svätým Otcom v Košiciach už bola spustená:

Každý účastník sa musí registrovať VOPRED INDIVIDUÁLNE.
https://registracia.navstevapapeza.sk/sk

Dobrovoľníctvo
Sme vďační za pomoc pri nábore dobrovoľníkov. V tejto chvíli mierne presahujeme polovicu potrebného počtu,
preto prosíme o motiváciu a povzbudenie ďalších ľudí ochotných pomôcť.
Pripájame aktívny link na prihlasovanie dobrovoľníkov, kde sú podrobné informácie o termínoch a službách.

Doprava
Autobus z farnosti pre malý počet nepôjde. Prosím využite individuálnu dopravu.

Duchovná príprava
Prosíme vás o modlitbovú podporu návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku.
Od nedele 15. augusta bude prebiehať spoločná duchovná príprava cez Katolícke médiá a sociálne siete,
ktorú vám dávame do pozornosti.

Podmienka účasti
Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom môžu zúčastniť tí, ktorí sú plne očkovaní
(v prípade dvojdávkovej vakcíny – 14 dní od 2. dávky alebo v prípade jednodávkovej vakcíny – 21 dní od podania dávky).

Informácie pre štadión Lokomotívy:

Slávenie svätej omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža.
Na základe mnohých ohlasov došlo k rozhodnutiu, že svätá omša bude slávená
o 11.00 hod. na záložnej ploche PRIAMO NA ŠTADIÓNE Lokomotívy.
Túto svätú omšu bude celebrovať kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský.

Program na štadióne
8.00 hod. otvorenie brán štadióna
11.00 hod. slávenie svätej omše na záložnej ploche v areáli štadióna
12.00 hod. program na hlavnom pódiu
16.45 príchod Svätého Otca/prechod pomedzi sektory v papamobile
17.00 – 18.00 hod. hlavný program so Svätým Otcom
18.00 hod. pokračovanie sprievodného programu až do 20:00 hod.

Otvorenie štadióna
Na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami.
Z tohto dôvodu budú aj brány štadióna Lokomotívy otvorené už od 8.00 hod.
Prosíme Vás, aby ste si príchod naplánovali v dostatočnom predstihu,
aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu.

Napĺňanie štadióna
Vstup všetkých účastníkov je z Čermeľskej cesty. Na samotnej ploche ihriska budú vytvorené jednotlivé sektory
pre účastníkov. Sektory na štadióne sa budú zapĺňať postupne. Po naplnení sektora sa sektor uzavrie
a bude sa napĺňať ďalší. Zapĺňanie budú usmerňovať dobrovoľníci. Účastníci si môžu doniesť karimatky
alebo podsedák na sedenie, pršiplášť, šiltovku, fľašu vody, pravidelne užívané lieky a osobné doklady.
Celý areál bude monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom.

Vek
Toto stretnutie je PRIORITNE URČENÉ PRE MLADÝCH od 15-30 rokov, ktorí budú smerovaní
na trávnatú plochu štadióna. No MÔŽU PRÍSŤ AJ STARŠÍ, ktorí budú smerovaní na sektory
po obvode štadióna, kde sú miesta na sedenie.  Povzbudzujeme aj rodinky s deťmi, aby neváhali
a využili túto príležitosť na stretnutie s pápežom a prijali jeho apoštolské požehnanie naživo.

Vyhradené sektory
Na štadióne bude vyhradený SEKTOR PRE ZNEVÝHODNENÝCH (na invalidnom vozíku
alebo pre nepočujúcich a slabozrakých). Pri prihlasovaní v poznámke prosíme vyznačte, ak máte znevýhodnenie.

Jedlo
Každý účastník si zabezpečí jedlo z vlastných zásob. Na štadióne bude k dispozícii niekoľko
predajných stánkov s bagetami resp. s inou ponukou. Pitná voda bude zabezpečená v cisternách.

Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na:
Webovej stránke:       https://www.navstevapapeza.sk
Facebooku:                 https://www.facebook.com/stretnipapeza/
Instagrame:                https://instagram.com/stretni_papeza

KONTAKTY:
Infocentrum:
kosice@navstevapapeza.sk, infoke@navstevapapeza.sk,
+421 948 246 031, +421 948 246 032 (v čase 9.00 – 16.00 hod.)

Pre dobrovoľníkov: dobrovolnicike@navstevapapeza.sk,

+421 948 246 033 (v čase 9.00 – 16.00 hod.)