Kto sú traja košickí mučeníci?

Kto sú traja košickí mučeníci?

Kto sú traja košickí mučeníci? Koncom 16. storočia význam Košíc stále rástol. Stali sa strediskom obchodného a spoločenského života východného Uhorska. V Košiciach tiež sídlil kapitán s vojskom uhorského kráľa, ktoré malo obrániť územie východného Uhorska aj pred tureckými vpádmi. Kapitán kráľovského vojska bol súčasne aj veliteľom mesta...

Read more
Marek Križin

Marek Križin

Marek Križin Košický mučeník Jeho meno sa odvádza od chorvátskeho mesta Križevci (severovýchodne od Záhrebu) kde sa Marek narodil v roku 1588. Jeho otec bol dôstojník. Okrem krstného mena Marek mal chlapec aj meno Štefan. Marek prežil pokojné detstvo v dobrej, nie zámožnej rodine. V tom období bolo Chorvátsko najkatolíckejším kútom...

Read more
27. Svetový deň chorých

27. Svetový deň chorých

Posolstvo sv. o. Františka na 27. Svetový deň chorých 2019 Drahí bratia a sestry, „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10, 8). To sú slová, ktoré Ježiš povedal, keď posielal apoštolov hlásať evanjelium, aby šírili jeho kráľovstvo prostredníctvom skutkov nezištnej lásky. Pri príležitosti 27. svetového dňa chorých, ktorého centrálne...

Read more
Štefan Pongrác

Štefan Pongrác

Štefan Pongrác Košický mučeník Štefan Pongrác sa narodil v roku 1583 v Alvinici na území dnešného Rumunska. Pochádzal zo šľachtického rodu. Približne v čase, keď mal 10 rokov, rodičia ho poslali do jezuitskej školy v meste Kluž, kde získal základné a stredné vzdelanie. Vynikal v štúdiu vďaka svojmu rozumovému nadaniu a húževnatosti...

Read more
Modlitba na pôstnu dobu

Modlitba na pôstnu dobu

Milosrdný Otče, odovzdávam ti čas pôstnej doby a prosím o milosť Ducha Svätého, aby ma viedol a vťahoval moje srdce do modlitby. Aby mi dával silu a múdrosť, oslobodzoval ma od všetkých hriešnych a zbytočných závislostí i od všetkého, čo mi bráni rásť v pravej láske k tebe, k sebe i k blížnym. Dobrý Otče,

Read more
Posolstvo sv. o. Františka

Posolstvo sv. o. Františka

Posolstvo sv. o. Františka „Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8,19) Drahí bratia a sestry, Boh prostredníctvom matky Cirkvi „milostivo umožňuje svojim veriacim, aby každoročne s očisteným srdcom a s radosťou očakávali veľkonočné sviatky hlbšie prežívali tajomstvo svojho znovuzrodenia, a tak dosiahli plnosť...

Read more
Ježišova smrteľná úzkosť

Ježišova smrteľná úzkosť

Ježišova Smrteľná úzkosť Požehnaný Ježišu, ktorý zo svojej nesmiernej lásky, aby si premohol tvrdosť našich sŕdc, vylievaš prúd milostí na tých, ktorí rozjímajú o Tvojom utrpení v Getsemanskej záhrade, prosím Ťa, pomôž mojej duši a môjmu srdcu, aby som často – aspoň raz za deň – rozjímal o tvojej najtrpkejšej smrteľnej úzkosti v Olivovej...

Read more
Korunka Božieho Milosrdenstva

Korunka Božieho Milosrdenstva

Korunka Božieho Milosrdenstva Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš sestre Faustíne vo Vilne 13. – 14. septembra 1935 ako modlitbu na uprosenie a zmiernenie Božieho hnevu (pozri Den. 474 – 476). V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a odovzdal prisľúbenia, ktoré sú s ňou spojené. „Keď sa budú modliť túto...

Read more
Ja dávam svojim ovciam večný život

Ja dávam svojim ovciam večný život

Ja dávam svojim ovciam večný život IV VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 12 máj 2019 Komentár p. Alberto MAGGI OSM Jn 10, 27-3 Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší

Read more
Ako ich žehnal, vznášal sa do neba

Ako ich žehnal, vznášal sa do neba

Korunka Božieho Milosrdenstva Lk 24, 46-53 A povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete...

Read more