postna doba modlitba

Milosrdný Otče,
odovzdávam ti čas pôstnej doby
a prosím o milosť Ducha Svätého,
aby ma viedol a vťahoval moje srdce
do modlitby.

Aby mi dával silu a múdrosť,
oslobodzoval ma od všetkých hriešnych
a zbytočných závislostí i od všetkého,
čo mi bráni rásť v pravej láske k tebe,
k sebe i k blížnym.

Dobrý Otče, stvor mi čisté srdce,
aby som videl v pravde svoj hriech
a nesúdil blížnych.
Prosím o vnímavosť pre tvoje Slovo,
aby premieňalo moje myslenie,
slová i skutky.

Otče, ktorý vidíš aj to, čo je skryté,
daj, aby moja duša hľadala teba
a netúžila po inej odmene
než je tvoja milosrdná náruč!
Chcem sa ti páčiť svojím životom,
skrytým i vonkajším a stále viac
sa podobať tvojmu Synovi
Ježišovi Kristovi,
môjmu Pánovi a Spasiteľovi.
Amen.