Getsemany

Ježišova Smrteľná úzkosť

Požehnaný Ježišu, ktorý zo svojej nesmiernej lásky, aby si premohol tvrdosť našich sŕdc, vylievaš prúd milostí na tých, ktorí rozjímajú o Tvojom utrpení v Getsemanskej záhrade, prosím Ťa, pomôž mojej duši a môjmu srdcu, aby som často – aspoň raz za deň – rozjímal o tvojej najtrpkejšej smrteľnej úzkosti v Olivovej záhrade a v čo najväčšom súžití sa s Tebou zjednotil.

Ó, obeťou požehnaný Ježišu, ktorý si vzal tej noci na seba nesmierne bremeno našich hriechov a dokonale si ich odčinil, dopraj mi tú preveľkú milosť dokonalej ľútosti lásky nad mojimi početnými hriechmi, za ktoré si sa krvou potil.

Ó, krížom požehnaný Ježišu, pre svoj premocný boj v Getsemanskej záhrade mi dopraj konečné víťazstvo nad pokušeniami, zvlášť nad tými, ktorým som najviac vystavený.

Ó, utrpením požehnaný Ježišu, pre svoj smrteľný zápas – nám tak nepochopiteľný a nevýslovný – v noci zrady a najtrpkejšej úzkosti duše – osvieť ma, aby som spoznával a plnil Tvoju vôľu. Daj, aby som stále myslel na Tvoj strašný zápas a uvažoval, ako si víťazne obstál, aby sa splnila nie Tvoja, ale Otcova vôľa.

Buď požehnaný, Ježišu, za všetky vzdychy tej svätej noci a za všetky slzy, ktoré si prelial.

Buď požehnaný, Ježišu, za krvavý pot a smrteľný zápas, ktorý si vytrpel láskyplne v úplnej opustenosti a nepochopiteľnej samote.

Buď požehnaný, najsladší, avšak nezmerateľnou trpkosťou naplnený Ježišu, za svoju modlitbu, ktorá tak hlboko ľudsky a božsky vytryskla z Tvojho, smrteľným zápasom sa chvejúceho Srdca. Večný Otče, obetujem Ti všetky minulé, prítomné i budúce obete v zjednotení s krvavou smrteľnou úzkosťou tvojho Syna v Getsemanskej záhrade. Najsvätejšia Trojica, daj, aby sa rozšírila po celom svete znalosť a tým i láska k smrteľnej úzkosti Ježiša na Olivovej hore.

Daj, požehnaný Ježišu, aby všetci, ktorí o Tvojom umučení uvažujú, pamätali na Tvoje utrpenie v záhrade, aby sa podľa Tvojho príkladu dobre modlili, naučili sa víťazne bojovať, aby Ťa mohli naveky chváliť v nebesiach.

Amen