Zoslanie Ducha svätého

Zoslanie Ducha svätého

Zoslanie Ducha svätého Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa zdroj: trojica.sk Ježiš zdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si

Read more
Posolstvo sv. o. Františka

Posolstvo sv. o. Františka

Posolstvo svätého Otca Františka na 3. svetový deň chudobných Nádej chudobných navždy márna nebude 33. nedeľa Cezročného obdobia 17. november 2019 1. „Nádej úbožiakov navždy márna nebude“ (Ž 9, 19). Slová žalmu sú neuveriteľne aktuálne. Vyjadrujú hlbokú pravdu, ktorú viera dokáže vtlačiť predovšetkým do sŕdc tých najúbohejších, vďaka čomu...

Read more
Anjel Pána: Učiť sa od Ježiša stráviť sa bezvýhradne pre druhých

Anjel Pána: Učiť sa od Ježiša stráviť sa bezvýhradne pre druhých

Anjel Pána: Učiť sa od Ježiša stráviť sa bezvýhradne pre druhých Vatikán 7. júla (RV) Naše meno je zapísané v nebi – „Práve radosť z tohto daru robí z každého učeníka misionára, toho, kto kráča v spoločnosti Pána Ježiša, kto sa od Neho učí stráviť sa bezvýhradne pre druhých, slobodný od seba samého i od

Read more
Putovanie relikvií sv. Vincenta

Putovanie relikvií sv. Vincenta

Putovanie relikvií sv. Vincenta de paul Už o dva mesiace (26. septembra 2019) sa začne putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul. Kam všade má relikviár namierené a kto bol vlastne sv. Vincent? Svätý Vincent de Paul sa narodil 24. apríla 1581 v dedinke Pouy, v Gaskónsku. Za kňaza bol vysvätený 23. septembra 1600. Väčšinu života

Read more
Prameň šťastia nie je v majetku, ale v slúžiacej láske

Prameň šťastia nie je v majetku, ale v slúžiacej láske

Pápež František: Prameň lásky nie je v majetku, ale v slúžiacej láske Vatikán 5. augusta (RV) Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 4. augusta pápež František pripomenul 160. výročie smrti sv. Jána Máriu Vianneya, farára z Arsu. Pri tejto príležitosti Svätý Otec adresoval osobitný list všetkým kňazom sveta. V zamyslení pred modlitbou Anjel...

Read more
Anjel Pána: Láska si vyžaduje každodennú námahu

Anjel Pána: Láska si vyžaduje každodennú námahu

Anjel Pána: Brána do neba je tesná – láska si vyžaduje každodennú námahu Vatikán 25. augusta (RV) „Treba sa usilovať každý deň a po celý deň, aby sme milovali Boha a blížneho.“ „Láska si vždy vyžaduje veľa, žiada si vynakladať (…) námahu, čiže rozhodnú a vytrvalú vôľu žiť podľa Evanjelia.“ Týmito slovami sa prihovoril pápež

Read more
Sviatok sv. Martina

Sviatok sv. Martina

Sviatok sv. Martina Bratislava 9. novembra (TK KBS) V Bratislavskej arcidiecéze čítajú kňazi v kostoloch pastiersky list bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského k sviatku sv. Martina z tours v roku 2019. Prinášame ho v plnom znení. – – Milí bratia a sestry, každý znás prežívame vo svojom živote...

Read more