Putovanie relikvií sv. Vincenta de paul

Už o dva mesiace (26. septembra 2019) sa začne putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul. Kam všade má relikviár namierené a kto bol vlastne sv. Vincent?

Svätý Vincent de Paul sa narodil 24. apríla 1581 v dedinke Pouy, v Gaskónsku. Za kňaza bol vysvätený 23. septembra 1600. Väčšinu života strávil v Paríži, kde aj zomrel 27. septembra 1660. Nad jeho smrťou smútilo celé Francúzsko. Jeho bohatý život nie je možné opísať na pár riadkoch. Keď bol duchovným v šľachtickej rodine de Gondi, jedného dňa ho požiadali, aby vyspovedal sedliaka na ich majetkoch v dedine Gannes. Vincent mu navrhol generálnu spoveď.

Po nej chorý muž pred grófkou i pred svojimi príbuznými prehlásil, že by bol určite zatratený, lebo od mladosti zatajoval ťažké hriechy, z ktorých sa hanbil vyznať. Takto Vincent objavil duchovnú chudobu. Pani de Gondi vyzvala Vincenta, aby poučoval dedinský ľud o viere v Boha. Prvú kázeň mal Vincent v dedine Folleville 25. januára 1617. Tento dátum sa považuje za zrod vincentskej charizmy. To dalo podnet na založenie Misijnej spoločnosti (1625) a na konanie ľudových misií.

Vo farnosti Chatillon-les-Dombes mu povedali o chudobnej rodine, ktorá nemala peniaze na lieky ani na jedlo. Keď vyzval ľudí pomôcť im, nanosili naraz veľa jedla. Uvedomil si potrebu organizácie milosrdenstva, a preto založil prvý laický spolok „Bratstvo kresťanskej lásky“. Vincent potom zakladal podobné charitné spolky vo všetkých farnostiach, kde konal misie. Takto spoznal materiálnu chudobu. Tretie spoločenstvo, ktoré Vincent založil, sa úzko spája so sv. Lujzou de Marillac.

Dňa 29. novembra 1633 prijala Lujza do svojho bytu prvých päť dievčat, aby ich pripravila na nové povolanie – pre službu chudobným. To je pamätný deň založenia Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, ktorá sa pod vedením Vincenta a Lujzy s Božou pomocou veľmi rýchlo rozšírila. V roku 1631 začal Vincent konať dielo, po ktorom snáď najviac túžil: pripravovať kandidátov na kňazskú vysviacku. Parížsky arcibiskup nariadil všetkým seminaristom vo svojej diecéze absolvovať desaťdňové duchovné cvičenia.

Vincent mal neustále otvorené oči a snažil sa zmierňovať biedu, kdekoľvek sa mu naskytla príležitosť. Vo všetkých svojich dielach dôveroval v Božiu prozreteľnosť. Vincent povzbudzoval svojich nasledovníkov k tzv. indiferentizmu, či svätej ľahostajnosti. Spočíva v prijatí vonkajších okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako Božej vôle, ktorá nás sprevádza a nebojí sa použiť aj prípadné prekážky a utrpenie k vyliatiu nových milostí. Vincent žil v úplnom sebadarovaní v Božej službe.

Ako sám hovoril, on iba pokračoval v diele Ježiša Krista. Vo viere hľadel na chudobných ako na trpiace údy Kristovho tela. Za blahoslaveného bol vyhlásený roku 1729; za svätého 16. júna 1737. Pápež Lev XIII. ho vyhlásil za patróna charitatívnych diel, ktoré sa ním na celom svete inšpirujú. Liturgickú spomienku slávime 27. septembra. Podrobnejší životopis ako aj najnovšie informácie ohľadom putovania môžete nájsť na našich stránkach: www.vincentini.sk; facebook.com/putovanierelikvii a instagram.com/putovanierelikvii.

Program putovania relikvií na Slovensku (26. 9. – 15. 12. 2019):

Bratislava (26. – 28. septembra), Trnava (29. 9.), Hrčiarovce nad Parnou – väznica (1. 10.), Špačince (1. 10.), Ružindol (2. 10.), Šurany (3. 10.), Levice (4. 10.), Močenok (5. 10.), Bánovce nad Bebravou (6. 10.), Topoľčany (7. 10.), Bošany (8. 10.) Nitra (9. – 11. 10.), Nitrianske Pravno (12. 10.), Prievidza (13. 10.), Vrícko (14. 10.), Kláštor pod Znievom (14. 10.), Varín (15. 10.), Teplička nad Váhom (16. 10.), Strečno (17. 10.), Martin (18. 10.), Oščadnica (19. 10.), Žilina (20. 10.), Fačkov (21. 10.), Rajec (22. 10.), Belušské Slatiny (23. 10.), Púchov (24. 10.), Pruské (25. 10.), Nemšová (26. 10.), Opatová nad Váhom (26. 10.), Trenčín (27. 10.), Kúty (14. 11.), Malacky (15. 11.), Skalica (16. 11.), Banská Bystrica (17. – 18. 11.), Krupina (19. 11.), Lučenec (20. 11.), Rožňava (21. 11.), Košice (22. – 24. 11.), Kráľovský Chlmec (25. 11.), Pavlovce nad Uhom (26. 11.), Snina (27. 11.), Ohradzany (28. 11.), Parchovany (29. 11.), Nižná Šebastová (30. 11.), Bardejov (1. 12.), Jarovnice (2. 12.), Bijacovce (3. 12.), Spišská Kapitula (4. 12.), Žakovce (5. 12.), Plavnica (5. 12.), Vydrník (6. 12.), Kežmarok (7. 12.), Ružomberok (8. – 9. 12.), Mútne (10. 12.), Dolný Kubín (11. 12.), Lokca (12. 12.), Námestovo (13. 12.), Dubovce (14. 12.) a Bratislava (15. 12.)

Zdroj: TK KBS