Najnovšie články

Čo dnes čítať

Ja dávam svojim ovciam večný život
Ja dávam svojim ovciam večný život

Ja dávam svojim ovciam večný život IV VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 12 máj 2019 Komentár p. Alberto MAGGI OSM Jn 10, 27-3 Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú...

Korunka Božieho Milosrdenstva
Korunka Božieho Milosrdenstva

Korunka Božieho Milosrdenstva Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš sestre Faustíne vo Vilne 13. – 14. septembra 1935 ako modlitbu na uprosenie...

Ježišova smrteľná úzkosť
Ježišova smrteľná úzkosť

Ježišova Smrteľná úzkosť Požehnaný Ježišu, ktorý zo svojej nesmiernej lásky, aby si premohol tvrdosť našich sŕdc, vylievaš prúd milostí na tých...

Posolstvo sv. o. Františka
Posolstvo sv. o. Františka

Posolstvo sv. o. Františka „Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8,19) Drahí bratia a sestry, Boh prostredníctvom matky...

Modlitba na pôstnu dobu
Modlitba na pôstnu dobu

Milosrdný Otče, odovzdávam ti čas pôstnej doby a prosím o milosť Ducha Svätého, aby ma viedol a vťahoval moje srdce do modlitby. Aby mi dával silu...

Štefan Pongrác
Štefan Pongrác

Štefan Pongrác Košický mučeník Štefan Pongrác sa narodil v roku 1583 v Alvinici na území dnešného Rumunska. Pochádzal zo šľachtického rodu...